EPC van de gemeenschappelijke delen

Gepubliceerd op 01.08.2022

Sinds 2022 is er een wettelijke verplichting wat betreft het opmaken van een energieprestatiecertificaat voor appartementsgebouwen. Confibelle legt alles uit wat u dient te weten over het EPC van de gemeenschappelijke delen van uw gebouw.

Wat is een EPC van de gemeenschappelijke delen?

Het EPC of energieprestatiecertificaat geeft aan hoe energiezuinig het gebouw en de collectieve installaties zijn. Het is een instrument om eigenaars en gebouwbeheerders wegwijs te maken in de energieprestatie van het gebouw en hen te informeren over de stappen die best gezet worden om een renovatie ter verbetering van de energiezuinigheid op te starten.

De info uit het EPC van de gemeenschappelijke delen wordt gebruikt om een EPC van de aparte eenheden in het gebouw op te stellen. Het is dus belangrijk dat het EPC van de gemeenschappelijke delen met grote nauwkeurigheid wordt opgesteld.

Wanneer is het EPC verplicht?

Initieel verplichtte de wetgever alle appartementsgebouwen vanaf 2 eenheden een EPC te laten opmaken met als deadline 01/01/2022. Eind 2021 werd duidelijk dat dit niet haalbaar was. Daarom koos men voor een verplichting in fases:

  • Voor gebouwen vanaf 15 appartementen is een EPC voor de gemeenschappelijke delen verplicht vanaf 1/1/2022.
  • Voor gebouwen met 5 tot max. 14 appartementen is een EPC voor de gemeenschappelijke delen verplicht vanaf 1/1/2023.
  • Voor gebouwen met 1 tot 4 appartementen is een EPC voor de gemeenschappelijke delen verplicht vanaf 1/1/2024.

Nieuwbouwappartementen zijn vrijgesteld van de verplichting een EPC van de gemeenschappelijke delen te laten opmaken, alleszins de eerste 10 jaar na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning. Uiterlijk één maand na het verstrijken van deze periode moet er een EPC van de gemeenschappelijke delen aanwezig zijn.

Hoe lang is het EPC geldig?

Het is EPC van de gemeenschappelijke delen is maar liefst 10 jaar geldig. Echter vervalt de geldigheid van het EPC wanneer een minimaal 15% van de gebouwschil wordt aangepast, bijvoorbeeld (na)geïsoleerd. Bovendien moet er ook een nieuw EPC worden opgemaakt wanneer er een collectieve installatie vervangen of nieuw geplaatst wordt.

 

Meer info: www.energiesparen.be


Deel dit artikel